Вишневський НВК

                                                 Добре здоров’я,відчуття повноти,

                                                  невичерпності фізичних сил найважливіше джерело

                                                  життєрадісного світосприймання,оптимізму,

                                                  готовності подолати будь-які труднощі.Хвора ,квола,

                                                  схильна до захворювань дитина джерело багатьох негод…

                                                                                               /В.Сухомлинський/

    Усі ми знаємо, що немає в людини більшої цінності ніж здоров’я. Здоров’я - це найвище багатство дароване людині Природою. Без нього  життя не може бути повноцінним і щасливим. Природа дарує нам здоров’я з однією умовою: що ми будемо належним чином підтримувати своє тіло. Порушивши цю умову, людина втрачає безцінний дар, часом назавжди. Збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління – найважливіша функція освіти. На законодавчому рівні вона визначена законами країни ,,Про освіту’’, ,,Про загальну середню освіту’’, ,,Про дошкільну освіту’’. Одним із пріоритетних напрямів реформування дитини, як зазначено в державній національній програмі ,,Освіта’’, є забезпечення її повного фізичного розвитку, охорони та зміцнення її здоров’я. Отже, який би не був навчальний заклад за статутом чи це загальноосвітня школа, чи навчально-виховний комплекс, чи дошкільний навчальний заклад, прийнявши в свої стіни здорову дитину – ми повинні повернути її здоровою в сім’ю. Пряма моральна відповідальність за здоров’я дитини, за створення позитивної, сприятливої атмосфери лежить на плечах навчального закладу та педагогів. Останнім часом з оглядом на різноманітність і багатоаспектність форм навчання постає необхідність вивчення їх впливу на фізичне та психічне  здоров’я дітей. Це актуальна проблема, оскільки окремі освітні моделі, програми, підручники можуть негативно впливати на здоров’я учнів або ж ніяк не сприяти його покращенню, бо не враховують основних напрямів фізичного та психічного розвитку дитини. І тому сьогодні набуває актуальності й практичної значимості проблема створення здоров’я зберігаючих, здоров’я зміцнюючих та здоров’я впроваджуючих технологій, які б не тільки зберігали, а й покращували здоров’я дітей.

      Вишневий навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад /директор Білоха Наталія/- школа сприяння здоров’ю. З 2006 року заклад працює за державною комплексною програмою ,,Здоров’я нації’’, мета якої зміцнювати фізичне, духовне, психічне здоров’я дитини шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди.

  Педагогічний колектив НВК впродовж багатьох років працює над проблемою зміцнення здоров’я дитини. В основу роботи покладено впровадження здоров’я зберігаючого середовища у НВК. В системі роботи є вправи для очей, рук, органів дихання, рухливо-розвивальні перерви, фізкультхвилинки, коригуюча гімнастика, вправи для формування правильної постави. Для учнів школи та вихованців дошкільного закладу розроблено з наступним їх виконанням циклограми оздоровчої роботи протягом дня. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та дошкільників, формування в них стійких навичок здорового способу життя можливе лише за умови, коли сім’я особистим прикладом спонукатиме дітей дбати про своє здоров’я. Атому в НВК особлива увага приділяється роботі з батьками, батьківські лекторії на тему: ,,Стилі виховання здоров’я у родині’’, круглі столи, дні здоров’я, екскурсії, конкурси, родинні свята  такий неповний перелік заходів для батьків, що проводиться в НВК. Педагоги НВК працюють над впровадженням в освітній процес моніторингу охорони безпеки життєдіяльності дитини та здорозміцнюючих технологій,які безпосередньо сприяють зміцненню здоров’я дитини. Аджедобре здоровя, гарний настрій  запорука успішності, самореалізації, самовиховання.